Palpung -keskuksen ohjelma

Palpung-keskuksellemme on iloksemme tarjoutunut mahdollisuus järjestää Löydä sisäinen buddhasi-ohjelman ensimmäinen opetusjakso Sisäinen rauha Helsingissä 13-16.7.2023. Kyseessä on kokemukseen perustuva, askel askeleelta etenevä buddhadharman opetusohjelma, jota Palpungin dharmakeskusten lamat ja oppilaat ympäri maailman ovat jo pitkään pyytäneet hänen pyhyydeltään 12. Chamgon Kenting Tai Situpalta.

Mingyur Rinpoche esittelee ohjelmaa oheisella videolla: https://www.youtube.com/watch?v=azIK84yIJqk&t=25s

Hänen korkea-arvoisuutensa Chungpo Gyalton Rinpoche Palpung Sherablingin luostarista opettaa ohjelman englanniksi. Helsingin Palpung-keskuksen kunnianarvoisa Lama Konchog ohjaa siihen sisältyvät meditaatiot. Kolmivuotinen ohjelma jatkuu vuosina 2024 ja 2025. Uusien harjoittajien sitoumus on tehdä harjoitusta vähintään 10 minuuttia päivässä vähintään 30 päivää peräkkäin. Niille, jotka jo harjoittavat buddhadharmaa, oma varsinainen harjoitus toimii sitoumuksena. 

Pyydämme lukemaan opetusohjelman alla ja ilmoittamaan meille mailitse palpungfinland@gmail.com jos olet kiinnostunut osallistumaan. Tämä auttaa meitä arvioimaan osallistujien lukumäärää ja tekemään tarvittavia järjestelyjä.

Suositeltu lahjoitus keskuksen kulujen kattamiseen on 150 eur (120 eur opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset)

OHJELMAN AIKATAULU 

Torstai 13.7.

10 -10.30         Johdatus ohjelmaan

10.30-12         Opetus 1

12-14              Lounastauko

14:00 -15.30   Opetus 2

15.45 - 16.45  Meditaatio 1

16.45-17        Tauko

17-18.30         Opetus 3

18.30-19         Tauko

19-20.00         Meditaatio 2

Perjantaina 14.7. ja lauantaina 15.7. ohjelma noudattaa samanlaista aikataulua alkaen klo 09.00 ja loppuen klo 20.00. Sunnuntaina 16.7. aloitus klo 09.00 ja lopetus n. 18.30. 

Sunnuntaina ohjelmaan sisällytetään turvautumisseremonia niille, jotka sellaista toivovat.

Paikka: Sturenkatu 27 B, 3.krs (ITCCA Finland ry). B-rappu löytyy sisäpihan puolelta. Hyvät liikenneyhteydet Pasilaan ja Helsingin keskustaan.

Opetuspaikan läheisyydessä on useita ravintoloita (intialainen, meksikolainen, nepalilainen, etiopialainen, Subway, japanilainen). Tiloissamme on mahdollisuus käyttää mikrouunia, jos haluaa syödä omia eväitä. Talon alakerrassa on ruokakauppa.

Samassa talossa sijaitsee myös edullinen Cheap sleep-hostelli (www.cheapsleep.fi), jossa on dormitorioita ja pienempiä huoneita sekä keittiön käyttömahdollisuus. Kävelymatkan päässä sijaitsevat esimerkiksi Noli Sörnäinen (https://nolistudios.com/en/noli-sornainen-helsinki) sekä The Folks Hotel Konepaja (www.folkshotel.fi)

Ohjelman yleisesittely

Opinto-ohjelman tarkoitus on selittää Buddhan opetusten ydinkohdat helposti ja ymmärrettävästi, mutta silti kattavasti. Buddha Shakyamuni on näyttänyt olentojen mielen ja ilmiöiden luonnon kolmella eri tasolla niin, että seuraava taso on aina syvempi ja laajempi kuin edellinen.

Kolmivuotinen opetusohjelma seuraa Buddhan kolmen dharman pyörän kääntämisen opetuksia. Niitä seuraa neljän tantran pyhä voimansiirto. Neljä tantraa vastaavat mielen ja ilmiöiden perimmäisen luonnon löytämisen kolmea asteittaista tasoa. Paras tapa saavuttaa kunnollinen ymmärrys kolmesta buddhadharman perustasosta on saada suoraa kokemusta tasoihin liittyvistä erilaisista meditaatioista.

Joka tasolla opettaja selittää shravakayanaan, mahayanaan ja vajrayanaan liittyvän näkemyksen (älyllinen ymmärrys), meditaation (kokemuksellinen ymmärrys) ja soveltamisen (omien päivittäisten tottumusten muuttamisen tuota ymmärrystä soveltamalla).

Meditaatiot, jotka muodostavat kunkin tason keskeisen osan, jakautuvat kahteen osaan: shamataan (tyynenä pysymiseen) ja vipassanaan (edistyneeseen näkemykseen). Näiden kolmen osan – näkemyksen, meditaation ja toiminnan – avulla oppilas löytää sisäisen buddhansa.

Kolmivuotisen ohjelman esittely

Yksityiskohtainen opetusohjelma

Löydä sisäinen buddhasi -ohjelma koostuu kolmesta tasosta:

1. Sisäinen rauha 

2. Herännyt sydän

3. Alkuperäinen puhtaus

Taso 1, Sisäinen rauha keskittyy mielen tyynnyttämiseen ja oivalluksen ja viisauden kehittämiseen yksinkertaisten, mutta syvällisten opetusten, meditaatioiden ja mietiskelyjen avulla, jotka ovat peräisin Buddhan shravakajana-opetuksista. Tietoisuusmeditaatio ja tarkka tieto auttavat oppilaita löytämään sisäisen rauhan, hyväksymään ja päästämään irti maallisista huolista takertumatta niihin tai torjumatta niitä, sekä kehittämään vakaan pyrkimykseen aitoon vapauteen. Ohjatut meditaatiot ja kysymys-vastaus-istunnot auttavat oppilaita aloittamaan päivittäisen meditaatioharjoituksen kotona. Tällä tasolla: 

     1. Opit meditaation keskeisen olemuksen

•  Opit kehittämään ja ylläpitämään tietoisuutta ja sisäistä rauhaa käyttäen hengitystä, kehoa, tunteita, ajatuksia ja ilmiöitä meditaation tukena.

2. Opit buddhalaisuuden perusteet tiedon ja edistyneen viisausmeditaation avulla

•  Ymmärrät oman elämäsi ja maailman puutteet, kärsimyksen alkuperän ja sen lakkaamisen sekä keinot, jolla tuon lakkaamisen voi saavuttaa.

•  Ymmärrät turvautumisen merkityksen – lähtökohdan pysyvän hyvinvoinnin polulle, joka on täynnä sisäistä hyvyyttä ja loistavan puhtaita ominaisuuksia.

•  Kehität edistynyttä viisausmeditaatiota, joka perustuu pääasiassa sen kokeelliseen havaitsemiseen, että kaiken luonnollinen virta on pysymätöntä.

Toinen vuosi

Taso 2, Herännyt sydän: Rakastavan ystävällisyyden, myötätunnon, ilon, tasapuolisuuden ynnä muiden meditaatioiden kautta oppilaat oppivat herättämään sydämensä ja löytämään alkuperäisen hyvyytensä sekä kehittämään edelleen mielentyyneyttä ja syventämään meditaatiota tyhjyyden tunnistamisen avulla, mikä on mahajanan ydinopetuksia. Tällä tasolla:

1. Löydät sisäisen hyvyytesi

•  Löytämällä ja kehittämällä rakkautta, myötätuntoa, kiitollisuutta/iloa ja tasapuolisuutta.

•  Kehittämällä mahdollisuutta niihin kuuden täydellisen mielentilan eli kuuden paramitan avulla.

•  Harjoittamalla mieltäsi muuttamaan huonot mielentilat rakkaudeksi ja myötätunnoksi.

2. Laajennat motivaatiotasi ja näkemystäsi sekä kehität syvempää oivallusta

•  Oppimalla bodhicittasta, heränneestä mielestä ja meditoimalla sitä

•  Saavuttamalla edistyneen oivalluksen, joka ymmärtää minättömyyden suoran kokemuksen kautta.

Kolmas vuosi

Taso 3, Alkuperäinen puhtaus: Buddhaluonto on vajrajanan, Buddhan viimeisten opetusten perusta. Siihen liittyvät meditaatiot saavat oppilaan ymmärtämään oman valaistuneen luontonsa, mielen ja maailmankaikkeuden alkuperäisen puhtauden, ja havaitsemaan jokaisen ja kaiken puhtaana. Tällä tasolla:

1. Oivallat oman mielesi ja maailmankaikkeuden alkuperäisen puhtauden

•  Löytämällä edistyneen oivalluksen kautta oman buddhaluontosi ja kaiken alkuperäisen puhtauden.

2. Opit paljastamaan tuon puhtauden

•  Arvostamalla ja kehittämällä kiitollisuutta omasta valaistuneesta mielestäsi, meditoimalla gurujoogaa ja oppimalla vajrajanan mukaisia kehittämis- ja täydellistämisvaiheiden meditaatioita. 

 
LAMA KONCHOGIN KEVÄÄN OHJELMA
 
Lama Konchog antaa keväällä myös Valkoisen Taran harjoitusohjeen ja valtuutuksen tehdä tätä harjoistusta 16.4. klo 10-11.30. Ilmottautumiset 13.4. mennessä:palpungfinland@gmail.com
 
Koko kevään sunnuntain tyyneysmietiskelysessioiden suositeltu lahjoitus keväältä on 70 e. Niissä tehdään perimyslinjamme perinnettä noudattaen hiljaista tyyneysmietiskelyä (shamata), jossa keskitytään erilaisiin kohteisiin Lama Konchogin johdolla. Tiedustelut: palpungfinland@gmail.com
Teemme säännöllisesti myös Chenrezig-, Lääkäri-Buddha-, Tara- ja Amitabha-pujia. Ne ovat avoimia kaikille. Harjoitustekstit paikan päällä.
 
Opetuspaikka: Sturenkatu 27, ITCCA Finland (sisäpihan puolelta sisäänkäynti) 
 
Lama Konchogin opetusohjelman aiheet: 
 
Tulkkaus englannista suomeen mahdollisuuksien mukaan
 
37 Bodhisattvaharjoitus-opetuksia järjestetään viisi kertaa. Se perustuu tunnetun tiibetiläisen mestarin Bodhisattva Togmey-zangpo (1245-1369) tekstiin. Hän oli logiikan ja pyhien kirjoitusten opettaja ja asui luolassa lähellä Ngulschü-Rinchenin kaupunkia Tiibetissä. Kyseinen teksti kattaa koko bodhisattva-polun ja antaa erinomaisia ohjeita Mahayana-harjoitukselle. Kyseinen teksti on hyvin tunnettu kaikissa tiibetinbuddhalaisissa koulukunnissa ja monet buddhalaiset harjoittajat ympäri maailmaa opiskelevat ja harjoittavat sen pohjalta.
 
Ilmottautumiset 12.2.2023 mennessä:palpungfinland@gmail.com
Suositeltu lahjoitus Laman opetuskerroista on 15 e
 
Keskinäisen riippuvuuden 12 linkkiä -opetus käsittelee keskinäisriippuvuutta ja kuinka asiat syntyvät toisistaan riippuvaisina.  Opetuksessa keskiössä on asioiden syy- ja seuraussuhde ja miten se buddhalaisessa perinteessä ymmärretään. Buddha selitti, että maailma ja maan asukit ovat riippuvaisia toisistaan ja osa prosessia.  Hän kehotti seuraajiaan  tutkimaan ympäröivää maailmaa ja myös 'minän'-käsitettä voidaksemme ymmärtää syy - ja seuraussuhteita paremmin.  Munkkien eettisessä ohjeistuksessa, Vinayassa,  hän neuvoi  seuraajiaan  maalaaman elämän pyörän luostarin portilla muistuttamaan riippuvuuden totuudesta. Mahayana sutrissa ja kommentaareissa keskinäisriippuvuuden selkeän näkemisen sanotaan  olevan  tie täydelliseen oivallukseen.
 
Ilmottautumiset 7.5.2023 mennessä: palpungfinland@gmail.com
Suositeltu lahjoitus Laman opetuskerroista on 15 e. 
 
Ohjelma
 
16.4. 10-11.30 Valkoisen Taran harjoitusohjeet ja valtuutus harjoittaa
16-18. Opetus: 37 Bodhisattava -harjoitusta  (5)
 
23.4.  18.15. Tyyneysmietiskely
          19.15 Lääkäri- Buddha
 
30.4. 18.15. Tyyneysmietiskely
         19.15 Amitabha 
 
7.5.   18.15 Tyyneysmietiskely
         19.15  Tara 
 
14.5  16-18 Opetus:  Keskinäisen riippuvuuden 12 linkkiä (1)
21.5. 16-18 Opetus. Keskinäisen riippuvuuden 12 linkkiä  (2)
 
28.5.  18.15 Tyyneysmietiskely
          19.15. Chenrezig 
            
11-13.8. Kunnianarvoisen Lama Konchogin johdolla Phowa-retriitti Kreivilän kartanossa 11-13.8.2023

Opetus englanniksi. Retriitti on avoin niille, jotka ovat saaneet Amitabha- voimansiirron perimyslinjan opettajalta.

 Saapuminen aamupäivällä 11.8. ohjelma alkaa lounaalla (15 e). Mikäli et osallistu lounaaseen pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä vahvistamaan.

Täysihoito ja yöpyminen kahden hengen huoneissa 185 e viikonloppu. Liinavaatepaketti maksaa 15 e. Voit myös tuoda omat liinavaatteet. Maksu Kreivilään saapuessa.

Sitovat ilmottautumiset 22.6. loppuun mennessä: paulpungfinland@gmail.com

 Suositeltu lahjoitus opetuksesta 50 e (vähävaraiset) ja 90 e. Maksetaan saavuttaessa käteisellä.

Paikka: Kreivilän kartano

             Kreiviläntie 219

             31110 Matku (Forssa)

Retriitin aikataulu

Perjantai 11.8.

Saapuminen aamupäivällä

12.15 Lounas

14–15.45 Opetus: Johdatus phowa-harjoitukseen

16–17.00  Phowa-resitaation selitys

17.30 Illallinen

18-19 Sauna

Lauantai 12.8.

8.00 Aamiainen

09.30–10.30 Neljän ajatuksen meditaatioharjoitus

10.45–11.45 Phowa -harjoitus

12.00   Lounas

14.00–17.20 Phowa -harjoitus; kaksi sessiota ja lyhyt tauko

17.30 Illallinen

18-19 Sauna

Sunnuntai 13.8.

8.00 Aamiainen

09.30–10.30 Neljän ajatuksen meditaatioharjoitus

10.45–11.45 Phowa -harjoitus

12.00 Lounas

14.00–16.30 Phowa –harjoitus kaksi sessiota ja lyhyt tauko

 

--

 

Palpung-instituutin ohjelma 2023 Intiassa

Transmissiot englanniksi

Rekisteröinti linkki: https://www.palpung.org/registration/eng/default.asp

Vuonna 2023

Maitreyan Prajnaparamita vuosi 1/3   11.-15.4.2023

Paikka: The Leela Ambience Convention, Delhi

Opettaja: Guru Vajrdhara, hänen pyhyytensä 12. Chamgon Kenting Tai Situpa

Kuka voi osallistua. Avoin kaikille. 

Aihe: Abisamayalamkara on ensimmäinen  Maitreyan viidestä tutkielmasta. Siinä on 70 kohtaa liittyen  tietoon, jota tarvitaan  viisauden  harjoittamisen aitoon ymmärtämiseen ja  täydellistämiseen (Prajnaparamita)

 

Nyugne- retriitti 20.4-5.5.2023

Paikka: Palpung Sherbaling Monastic Seat. Ohjaajana kokenut  luostarin lama..

Kenelle: On tarkoitettu  ahkerasti harjoittaville  buddhalaisille niin aloittelijoile kuin pidempään harjoittaneille. Osallistuminen koko retriittiin ei ole pakollista, vaan voi valita osan 1, 2  tai useita pareja Nyugne-harjoitusta

Osallistuminen niille, jotka ovat saaneet 1000 kätisen  Chenrezigin voimansiirron ja lisäksi tulee sitotua tekemän ainakin  yksi kokonainen pari Nyugneta.

 Guru Vajradhara  opetusta voi kuunnella vuodelta 2019. https://www.palpung.org/english/pava/audio/default.asp?filelan=&thepageno=2

 

Moonbeams of Mahamudra year 5/5 and Words of my Perfect Teacher year 5/5 

Hänen korkea-arvoisuutensa  Yongey Mingyur Rinpoche opettaa vuoden 2023 lopulla. Tarkempaa tietoa tulossa.

Tarkat päivämäärätä vahvistuvat myöhemmin keväällä 2023