KESKUS

Palpung Yeshe Gatshal Finland -keskus  (suomeksi Happy Garden of Wisdom) perustettiin syyskuussa 2006 ja rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi heinäkuussa 2007. Tai Situ Rinpoche on ystävällisyydessään osoittanut kunnianarvoisen Lama Konchog Chögyalin Suomen Palpung-keskuksen henkiseksi johtajaksi. Lama on asettunut Helsinkiin kesäkuussa 2017.

Lama Konchog on syntynyt vuonna 1971 Intiassa ja tuli Palpung Sherablingin luostariin vuonna 1983. Hän on saanut Palpung-perinteen mukaista opetusta muun muassa kieliopissa, perinteisten tekstien lukemisessa, kalligrafiassa, instrumenttien soitossa sekä rituaalitansseissa. Hänen opettajiaan ovat olleet kunniarvoiset Gyumer, Tenam Shastri ja Umze Tashi Tsewang. Vuosina 1985-1989 hän toimi Choyogina eli avustajana  riiteissä. Vuonna 1992 Chamgon Tai Situpa vihki hänet noviisimunkiksi. Vuosina 1992-1996 hän vastasi luostarin keittiön toiminnasta.  Vuonna 1996 Lama Konchog aloitti opinnot Palpung Lungrig Jampal Ling Monastic Colllege for Higher Buddhist studies -opistossa. Hän opiskeli viittä päätekstä kuten Vinayaa, Abhidharmaa, Madhyamikaa, sutria, logiikka sekä kommentaareja viiden vuoden ajana Khenpo Lotenin, Khenchen Tsultrim Namdakin, Khenpo Tashi Gyaltsenin ja Khewang Ati Sherabin johdolla. Vuosina 2001-2010 hän toimi Palpung Publication Housen vastaavana assistenttina, jolloin hän valmisti useita vanhoja tekstejä julkaistavaksi. Vuosina 2005-2009 Lama Konchog sai Chamgon Tai Situ Rinpochelta, Sangye Nyenpa Rinpochelta ja Yongey Mingyur Rinpochelta monia opetuksia  ja voimansiirtoja. Hän on saanut  myös Shangpa Kagyu -opetuksia Tai Situ Rinpochelta.  Vuosina 2010-2014 Lama Konchog teki kolmen vuoden ja kolmen kuukauden retriitin Palpung Tingzin Gephel Lingissä- Chamgon Tai Situ Rinpochen, Yongey Mingyur Rinpochen ja retriittimestari Mana Tsering Gyalsenin ohjauksesa ja  harjoitti muun muassa mahamudraa, Naropan kuutta joogaa sekä Valkoitsen Taran, Vajravarahin, Vajrakilayan ja Amitabhan sadhanoita.

Voit tukea Palpung Yeseh Gatshalin  toimintaa antamalla lahjoituksia keskuksen toiminnan ja Lama Konchog Chögyalin hyväksi. Uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi hakevan on suositeltavaa  ennen hakemuksen  jättämistä  osallistua ja tutustua yhteisön toimintaan. Jäsenyyshakemukset toimitetaan sähköpostilla. Palpungin järjestämiin opetustilaisuuksiin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. 

Tiedustelut liittyen Laman tapaamiseen ja mahdollisiin rukouspyyntöihin (+358 451 300434 tai palpungfinland@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja vuonna 2023: Anne Marie Ahonen, puh. 0451300434

Email: palpungfinland(at)gmail.com.

Vuonna 2023 jäsenmaksu on 100 euroa.  

Voit liittyä postituslistallemme lähettämällä  meille sähköpostilla pyynnön. 

Palpung Yeshe Gatshal Finland- Tietosuojaseloste:
Palpung Yeshe Gatshal Finland ry jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste
 Laatimispäivä: 15.5.2018
 1.      Rekisterinpitäjä Palpung Yeshe Gatshal Finland, y-tunnus 2128109-1
 sp-osoite: palpungfinland@gmail.com, 0451300434
 2.      Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 Anne Ahonen, annemarie.ahonen@gmail.com, 045 1300434
 3.      Rekisterin nimi
 Jäsen- ja yhteydenpitorekisteri
 4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Tietojen käsittely perustuu yhdyskunnan jäsenten osalta Palpung Yeshe Gatshal Finlandin oikeutettuun etuun eli yhdyskunnan jäsenyyteen. Lisäksi muut henkilöt, jotka ovat pyytäneet saada sähköpostitse tiedotteita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
-Ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
-  Jäsenasioiden hoito, tiedottaminen, yhteydenpito
-     Toiminnan, tapahtumien, tilaisuuksien järjestäminen
Tietojen käsittely perustuu Palpung Yeshe Gatshal Finlandin oikeutettuun etuun ja sovittuun yhteistyöhön hallituksessa (kuten, puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja).
5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät
 Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
 Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka. Yhdyskuntaan liittyessään jäsen antaa myös hetu-tunnuksen, kotiosoitteen ja puhelinnumeron täyttäessään kirjallisen liittymishakemuksen.

6.Säännönmukaiset tietolähteet
 Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jos henkilö on itse pyytänyt saada tiedotteita sähköpostiinsa. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Palpung Yeshe Gatshal Finlandille.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
 Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
 Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisteri on suojattu salasanalla.
 Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
 Yhdyskunnan jäsenen henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Muiden osalta henkilö voi milloin vain, pyytää sähköpostitietojensa poistoa postituslistalta.

Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 15.6.2018